Ahmet Hamdi Atalay

Ahmet Hamdi Atalay

Kişisel Web Sitesi

Etkili İletişim

İletişimin başarısı öncelikle düşüncelerimizin, iyi ifade edilmesine bağlıdır. İyi ifade edilmeyen düşünceler, iletişimde ve ilişkilerde eksikliğe yol açar.

Türkiye’de 4G’ye geçişte yerli katkı mümkündür…

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri endüstrisinin 50 yıllık deneyimi ile ulaştığı son nokta 4G’de yerli katkıyı mümkün kılmaktadır. Gerek yazılım ve gerekse donanım alanında Türk firmaları artık dünya ile rekabet edebilecek yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirip üretebilecek birikim ve yetkinliğe sahiptir.