Telekom
Telekom

Türkiye’de 4G’ye geçişte yerli katkı mümkündür…

Türkiye Bilgi ve İletişim Teknolojileri endüstrisinin 50 yıllık deneyimi ile ulaştığı son nokta 4G’de yerli katkıyı mümkün kılmaktadır. Gerek yazılım ve gerekse donanım alanında Türk firmaları artık dünya ile rekabet edebilecek yüksek teknolojiye sahip ürünler geliştirip üretebilecek birikim ve yetkinliğe sahiptir.

Dünyada ve Türkiye’de Mobil Haberleşme

Analog kablosuz ses haberleşme teknolojisi olan 1G’den sonra, sayısal temelli 2G teknolojisi de ses haberleşmesine yönelik geliştirilmiştir. Mobil haberleşmede 3G ile birlikte, sesin yanında veri ve görüntü iletimine de imkan sağlanmıştır. 4G ise, uçtan uca IP olması dolayısıyla “mobil genişbant internet erişim teknolojisi” olarak isimlendirilmektedir.