Siber Güvenlik
Siber Güvenlik

Bulut, Büyük Veri ve Siber Güvenlik

Peta-byte’lar mertebesinde büyüklüğü olaşan sayısal evrende varolan verileri (big data – büyük veri) güvenli bir şekilde saklama, istendiğinde erişilebilir kılma, hızlı ve güvenli paylaşımına imkan sağlama gereği bulut (cloud) yapılarının oluşmasına sebep olmaktadır. Bilişim teknolojileri de bu ihtiyaçlara cevap verecek şekilde evrimini sürdürmektedir.